Skip to main content
Report chapter, 2011

Historik – Hur har det sydsvenska landskapets livsmiljöer förändrats?

Niklasson Mats, Brunet Jörg, Lindbladh Matts, Hannon Gina, Eliasson Per

Published in

CBM:s skriftserie
2011, number: 48, pages: 201-218
Book title: Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård
ISBN: 978-91-89232-60-0
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet