Skip to main content
Factsheet, 2011

Höst- och vårputsning i frövallar av timotej och ängssvingel

Andersson, Allan; Rahbek Pedersen, Thorsten; Carlsson, Gustav

Abstract

Två nya svenska försök visar att frövallar av timotej och ängssvingel kan putsas på våren innan tillväxtstart i stället för som vanligt i början av oktober. Speciellt i ängssvingel verkar höstputsningen kunna göra mera skada än nytta. Liknande resultat har erhållits i norska försök. För att säkerställa slutsatsen för svenska förhållanden behövs dock flera försök genomföras.

Keywords

frövall; timotej; ängssvingel; putsning; övervintring

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:28
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Andersson, Allan
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem
Rahbek Pedersen, Thorsten
Swedish Board of Agriculture
Carlsson, Gustav

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35204