Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2011

Nötkött och skog för att möta global markbrist

Kumm, Karl-Ivar

Published in

ATL: Lantbrukets affärstidning
2011, number: 80, pages: 28-28