Skip to main content
Report, 2011

Barn och ungdomars uppväxt och vardag i lantbruksmiljö - en pilotstudie om barn och ungdomars attityder till risker och olyckor

Nilsson, Kerstin

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:28
ISBN: 978-91-86373-79-5
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Kerstin

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Social Sciences
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Landscape Architecture
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35302