Skip to main content
Report, 2011

Rödingavel : en summering av det Svenska avelsprogrammet från 1982-2011

Brännäs, Eva; Nilsson, Jan; Eriksson, Lars-Ove

Keywords

salvelinus alpinus; chars; fish culture; avel; röding; äggkvalitet

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2011, number: 2011:9
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Brännäs, Eva
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Nilsson, Jan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Eriksson, Lars-Ove
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35308