Skip to main content
Book chapter, 2011

Få stora eller många små - hur värderar fiskaren fångsten?

Paulrud Anton, Kriström Bengt, Leonardsson Kjell

Published in

Book title: Ekologi för fiskevård
ISBN: 978-91-86786-41-0
Publisher: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna