Skip to main content
Book, 2011

Besiktning av viltskador på gröda - med inriktning på fredade fåglar

Månsson Johan, Levin Maria, Larsson Ingemar, Hake Mikael, Ängsteg Inga, Wiberg Anne

Published in


Publisher: Viltskadecenter, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Larsson, Ingemar
Hake, Mikael
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Ängsteg, Inga
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Wiberg, Anne
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-86331-37-5

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35420