Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2011

Besiktning av vildsvinsskador på gröda - en pilotstudie

Månsson Johan, Jansson Gunnar, Ängsteg Inga

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2011, number: 2011:10
ISBN: 978-91-86331-41-2
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges Lantbruksuniversitet