Skip to main content
Factsheet, 2011

Vårvete som helsäd i norra Sverige

Wallsten, Johanna

Keywords

vårvete; helsädsensilage

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2011, number: 2011:3
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  • Wallsten, Johanna

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Animal and Dairy Science
  Veterinary Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/35455