Skip to main content
Book chapter, 2011

Bidrag, stöd och ersättningar: försörjningsskapande, produktionshöjande och miljöförbättrande åtgärder inom jord- och skogsbruket?

Antonsson, Hans; Larsson, Anders

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2011, number: 53, pages: 133-150
Book title: Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900
ISBN: 978-91-86573-10-2
Publisher: Kungliga Skogs- och lantbruksakademin