Skip to main content
Report chapter, 2011

Biologiska landskapsprocesser i odlingslandskapet

Smith Henrik G, Öckinger Erik

Published in

CBM:s skriftserie
2011, number: 48, pages: 110-126
Book title: Naturvårdskedjan – för en effektivare naturvård
ISBN: 978-91-89232-60-0
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Smith, Henrik G.
Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35527