Skip to main content
Factsheet, 2011

Säkra häststall - kräv tillräcklig hållfasthet på inredning och byggnadskonstruktioner

Wachenfelt, Hans von; Nilsson, Christer; Ventorp, Michael

Keywords

Häst; Inredning; Spark; Kraft; Hållfasthet

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:29
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Von Wachenfelt, Hans (Von Wachenfelt, Hans)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Nilsson, Christer
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Ventorp, Michael
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

UKÄ Subject classification

Agricultural Occupational Health and Safety
Animal and Dairy Science
Other Materials Engineering

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35571