Skip to main content
Report, 2011

Försurningsläget i Sveriges ytvatten 2010

Fölster Jens, Köhler Stephan

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2011, number: 2011:24
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet