Skip to main content
Report chapter, 2011

Stubbvedens bränsleegenskaper vid lagring och hantering

Jirjis, Raida; Anerud, Erik

Published in

Book title: Skogen - en växande energikälla : sammanfattande rapport från Effektivare Skogsbränslesystem 2007-2010
Publisher: Skogforsk