Skip to main content
Book chapter, 2004

Risk att misslyckas med föryngring - Riskanalys för tillfredställande naturlig föryngring av björk

Karlsson, Matts

Published in

Book title: Osäkerhet och aktiv riskhantering
Publisher: SUFOR

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3566