Skip to main content
Factsheet, 2011

Skadegörare på akleja

Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Aklejor är för det mesta förskonade från angrepp av skadegörare. Vid angrepp av aklejabladstekel, aklejagallmygga och aklejarost kan skadorna bli omfattande.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2011, number: 112 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35663