Skip to main content
Factsheet, 2011

Vatten kan göra underverk i potatisodlingen

Ekelöf Joakim, Råberg Tora

Abstract

Precisionsbevattning kan ge både jämnare och högre kvalitet. Med en optimal markfukt är det möjligt att styra en rad olika tillväxtfaktorer. Samtidigt ger en jämn markfukt ett effektivare växtnäringsutnyttjande, inte minst av värdefull fosfor.

Keywords

Potatis; bevattning; fosforeffektivitet; lönsamhet; precision

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:32
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ekelöf, Joakim
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem
Råberg, Tora
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

Publication Identifiers

DOI: https://doi.org/10.13140/2.1.3359.9369

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35693