Skip to main content
Report, 2003

Planering för tätortsnära ridning

Persson, Hanna

Published in

Specialmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT)
2003, number: 244
Publisher: SLU, Inst för jordbrukets biosystem och teknologi

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Economics and Business
Veterinary Science
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/357