Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011Open access

Skogsdata 2011 : Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxingen : Tema: Fält- och bottenskiktsvegetation i Sveriges skogar

Cory, Neil; Nilsson, Per

Published in

Skogsdata
2011,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet