Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2011

Naturvetenskap och humanvetenskap – enade och delade

Myrdal, Janken

Keywords

forskningspolitik

Published in

Vetenskap för profession
2011, number: 16, pages: 17-32
Title: Från Högskolan i Borås till Humboldt. Volym 2 – bildning och kunskapskulturer
ISBN: 978-91-85659-71-5
Publisher: Högskolan i Borås

    UKÄ Subject classification

    Economics and Business
    Social Sciences

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/35812