Skip to main content
Report chapter, 2011

Naturvetenskap och humanvetenskap – enade och delade

Myrdal, Janken

Keywords

forskningspolitik

Published in

Vetenskap för profession
2011, number: 16, pages: 17-32
Book title: Från Högskolan i Borås till Humboldt. Volym 2 – bildning och kunskapskulturer
ISBN: 978-91-85659-71-5
Publisher: Högskolan i Borås

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35812