Skip to main content
Factsheet, 2011

Skador av vildsvin: omfattning och fördelning i ett mellansvenskt jordbrukslandskap

Månsson Johan, Jansson Gunnar, Sofie Lindblom, Levin Maria

Published in

Faktablad från Viltskadecenter
2011, number: 2011:1
ISBN: 978-91-86331-35-1
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Sofie, Lindblom

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35876