Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2011

Övervakning av vildsvin en utmaning

Jansson, Gunnar; Månsson, Johan

Published in

Title: Skog & mark 2011 : om tillståndet i svensk landmiljö
ISBN: 978-91-620-1289-2
Publisher: Naturvårdsverket