Skip to main content
Book chapter, 2008

Snigelbiologi och raketkultur

Währborg, Peter

Published in

Book title: Kulturen och hälsan : essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tillstånd
ISBN: 978-91-7359-027-3
Publisher: Santérus Bokförlag

Authors' information

Währborg, Peter

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35902