Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2008

Snigelbiologi och raketkultur

Währborg, Peter

Published in

Title: Kulturen och hälsan : essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tillstånd
ISBN: 978-91-7359-027-3
Publisher: Santérus Bokförlag

    UKÄ Subject classification

    Economics and Business
    Social Sciences

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/35902