Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2011

FAQ : 25 vanliga frågor och kommentarer om slutna odlingssystem

Alsanius, Beatrix; Rosberg, Anna Karin; Bergstrand, Karl-Johan; Khalil, Sammar; Löfkvist, Klara

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:38
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

     • Khalil, Samar

      • Horticulture, Swedish University of Agricultural Sciences
     • UKÄ Subject classification

      Horticulture
      Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

      Permanent link to this page (URI)

      https://res.slu.se/id/publ/35909