Skip to main content
Report, 2011

Bekämpningsalternativ och underhåll av utrustning för rening av näringslösning i slutna odlingssystem

Alsanius, Beatrix

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:41
ISBN: 978-91-86373-92-4
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/35921