Skip to main content
Magazine article, 2004

Genbanker viktiga för äppleforskning på Balsgård, Ekologisk odling och sortförsök i Kivik, Nya lovande skorvresistenta sorter, Smaktester, Skördetidpunkt och lagring, Äpplets innehåll, För forskning behövs pengar

Nybom, Hilde

Published in

Frukt & bär
2004, volume: 46, number: 3, pages: 22-24

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Science

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/3593