Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2011Open access

Konventionella och ekologiska odlingsmedier : gödslingen avgörande för odlingsresultaten

Schüssler, Hartmut K.; Bergstrand, Karl-Johan

Abstract

Det finns ett stort utbud av torvbaserade odlingssubstrat avsedda för krukväxtodling i växthus. Ett tiotal leverantörer finns på marknaden, och utöver tillverkarnas standardrecept erbjuder vissa leverantörer sina kunder möjligheten att komponera egna substrat. Vid ekologisk odling ställs stora krav på substratet, särskilt vad gäller gödslingen, eftersom man vid ekologisk krukväxtodling har begränsade möjligheter att tillföra näring bevattnings-vattnet under kulturtiden. För undersöka substratets betydelse för den slutliga produktkvalitén i krukväxtodling genomfördes en jämförande studie vid SLU Alnarp.

Keywords

krukväxter; utplanteringsväxter; gödsling; odlingsmedier; bevattning; substrat; ekologisk odling

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 39
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Schüssler, Hartmut

   • Horticulture, Swedish University of Agricultural Sciences
  • UKÄ Subject classification

   Horticulture

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/35976