Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2011

Vänern - Växtplankton

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2011, number: 66, pages: 35-38 Title: Vänern Årsskrift 2011

Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund