Skip to main content
Book chapter, 2011

Vägen i landskapet: från jordbruk till transportkorridor

Qviström, Mattias

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2011, number: 53, pages: 238-253
Book title: Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia
ISBN: 978-91-86573-10-2
Publisher: Kungliga Skogs- och lantbruksakademin