Skip to main content
Book chapter, 2011

Genom landskapet i kornas spår: mjölkkorna har varit nyckelfigurer i det gångna seklets förändrade markanvändning

Martiin ,Carin

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2011, number: 53, pages: 189-206
Book title: Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia
ISBN: 978-91-86573-10-2
Publisher: Kungliga Skogs- och lantbruksakademien

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Landscape Architecture
  Agricultural Science
  Animal and Dairy Science
  Veterinary Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/36185