Skip to main content
Factsheet, 2011

Allmän frostfjäril och några andra mätarfjärilar på träd och buskar

Pettersson Maj-Lis

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2011, number: 141 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Horticulture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/36202