Skip to main content
Factsheet, 2011

Allmän frostfjäril och några andra mätarfjärilar på träd och buskar

Pettersson Maj-Lis

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2011, number: 141 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Horticulture
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/36202