Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2011

Allmän frostfjäril och några andra mätarfjärilar på träd och buskar

Pettersson Maj-Lis

Publicerad i

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2011, nummer: 141 T
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Horticulture
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/36202