Skip to main content
Factsheet, 2011

Rosmjöldagg

Pettersson, Maj-Lis;

Abstract

Rosmjöldagg, som orsakas av svampen Sphaerotheca pannosa är en av tre vanligt förekommande svamps jukdomar på rosor. De övriga två är svartfläcksjuka (38 T), som orsakas av sv am pen Marssonina rosae och rosrost ( 43), som orsakas av olika arter av rostsvampar inom släktet Phragmidium. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

2011, number: 37 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/36203