Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2011

Genmodifierade växter levererar råvaror till kemiindustrin

Carlsson, Anders; Grimberg, Åsa; Hofvander, Per

Published in

Formas fokuserar
2011, pages: 141-156 Title: Genteknik som tar skruv
ISBN: 978-91-540-6061-0
Publisher: FORMAS