Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2004

Internationellt utbyte och samarbete inom forskning och undervisning i skoglig mätteknik och inventering : Möjligheter mellan en region i södra USA och SLU

Bååth Härje, Eriksson Bo, Lundström Anders, Lämås Tomas, Sundquist Sture, Jan A, Thomas Johansson

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2004, number: 129
Publisher: SLU Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik