Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2004

Det gröna i ögonvrån

Gyllin, Mats

Published in

Title: Synvändor - en antologi om landskapsplaneringens teori och praktik
Publisher: Lpal

   SLU Authors

  • Gyllin, Mats

   • Department of Landscape Planning Alnarp, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Landscape Architecture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3633