Skip to main content
Other conference contribution, 2011

Nytänkande eller utopi? Cow power – en vision om hållbar mjölkproduktion – exempel från Holland

Herlin, Anders Henrik

Published in

Book title: Alnarps mjölkdag. Mjölkens pris och mjölkproduktion som står starkare i framtiden!
Publisher: Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning, Sveriges Lantbruksuniversitet

Conference


Alnarps mjölkdag - Mjölkens pris och mjölkproduktion som står starkare i framtiden!

  SLU Authors

  • Herlin, Anders Henrik

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Animal and Dairy Science
  Veterinary Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/36335