Skip to main content
Book chapter, 2004

Kompensation för förlust av miljövärden

Rundcrantz, Kristina

Published in

Book title: Synvändor - en antologi om landskapsplaneringens teori och praktik
Publisher: Lpal

Authors' information

Rundcrantz, Kristina

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/3638