Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2004

Kompensation för förlust av miljövärden

Rundcrantz, Kristina

Published in

Title: Synvändor - en antologi om landskapsplaneringens teori och praktik
Publisher: Lpal

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/3638