Skip to main content
Report, 2011

Miljöövervakning i Mälaren 2010

Wallin, Mats; Vrede, Tobias; Sonesten, Lars; Wallman, Karin

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2011, number: 2011:14
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet