Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011Open access

Jämställt arbetsliv i skogssektorn - Underlag för åtgärder

Lidestav, Gun; Andersson, Elias; Berg, Lejon Solveig; Johansson, Kristina

Keywords

gender equality; diversity; forestry; forest sector; recruitment; education; work enivorment

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2011, number: 345
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet