Skip to main content
Report, 2011

Fokusgruppsanalyser av kvinnliga skogliga nätverk

Lidestav Gun, Andersson Elias

Keywords

female forest network; Genverket; Spillkråkan; Jenter i skogsbruket; Dryaderna; Linnéorna; Skogsägarkvinnorna

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2011, number: 344
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Forest Science
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/36420