Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011Open access

Fokusgruppsanalyser av kvinnliga skogliga nätverk

Lidestav Gun, Andersson Elias

Keywords

female forest network; Genverket; Spillkråkan; Jenter i skogsbruket; Dryaderna; Linnéorna; Skogsägarkvinnorna

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2011, number: 344
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet