Skip to main content
Magazine article, 2004

Om etnisk mångfald och landskapsplanering

Qviström, Mattias

Published in

Plan: tidskrift för planering av landsbygd och tätorter
2004, volume: 58, number: 4, pages: 21-23
Publisher: Föreningen för samhällsplanering

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Planning Alnarp

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/3646