Skip to main content
Report, 2011

Strategier för beskattning av älg, med och utan rovdjur

Sand, Håkan; Jonzén, Niclas; Andrén, Henrik; Månsson, Johan; Swenson, Jon E.; Kindberg, Jonas

Keywords

adaptiv älgförvaltning; beskattning; älgpopulation

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Jonzén, Niclas
Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swenson, Jon E.
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

UKÄ Subject classification

Fish and Wildlife Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/36475