Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011Open access

Strategier för beskattning av älg, med och utan rovdjur

Sand, Håkan; Jonzén, Niclas; Andrén, Henrik; Månsson, Johan; Swenson, Jon E.; Kindberg, Jonas

Keywords

adaptiv älgförvaltning; beskattning; älgpopulation

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet