Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Kor och kalvar tillsammans : praktiska möjligheter att låta kalvarna dia inom modern mjölkproduktion

Berg Charlotte, Lidfors Lena

Published in

Rapport (Mat 21)
2004, number: 2004:05ISBN: 91-576-6645-8Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet