Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2011

Åtgärder för att förbättra fosforretention i öppna diken i riskområden i jordbrukslandskapet runt östersjön : en kunskapssammanställning

Ahlgren, Joakim; Djodjic, Faruk; Löfgren, Stefan

Keywords

Öppna diken; fosfor; åtgärder; jordbruk

Published in


Publisher: Baltic Sea 2020