Skip to main content
Book chapter, 2011

Identifiering av röta i bestånd och träd

Rönnberg, Jonas

Published in

Book title: Rotröta - om rotröta i allmänhet och rotticka på gran i synnerhet
ISBN: 978-91-44-07196-1
Publisher: Studentlitteratur

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/36707