Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2011

Skötsel av rötad granskog

Rönnberg, Jonas

Published in

Title: Rotröta - om rotröta i allmänhet och rotticka på gran i synnerhet
ISBN: 978-91-44-07196-1
Publisher: Studentlitteratur