Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2011

Trädslagets betydelse

Rönnberg, Jonas

Published in

Book title: Rotröta - om rotröta i allmänhet och rotticka på gran i synnerhet
ISBN: 978-91-44-07196-1
Publisher: Studentlitteratur